Prohlášení o shodě

Prohlašujeme, že k výrobě veškerých našich výrobků zn. MAJAB používáme pouze materiály, které byly testovány a vyhovují požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do tří let.
Prohlášení o shodě